Søgeresultat: 961 resultater

Vejledning til kvalitetshåndbog for energimærkevirksomheder

06. June 2012

Energistyrelsen har udarbejdet et eksempel, der viser hvorledes en kvalitetshåndbog for et energimærkningsfirma kan udarbejdes til brug for certificeringen af firmaet til udførelse af energimærkninger.-

Ydelsesbeskrivelsen for: Arbejdsmiljøkoordinering, 2014

13. August 2014

FRI og DANSKE ARK har udgivet en ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsprojekter.

Bygherreforeningens kurser

29. August 2012

Bygherreforeningen tilbyder mange forskellige kurser med relevans for rådgivende ingeniører. Få et overblik over deres kurser.

Molios kurser

16. November 2012

Molio - Byggeriets videncenter udbyder mange forskellige kurser med relevans for rådgivende ingeniører.

Regeringens forslag om fradrag for istandsættelse i hjemmet

25. May 2011

FRI har sammen med DANSKE ARK bedt Folketingets Skatteudvalg præcisere, at fradragsmuligheden også gælder for rådgiverydelser, idet lovforslaget er meget uklart formuleret på dette område.

Debat: Fokus på byggeriet

14. January 2010

FRI ønsker at den offentlige sektor skal tænke mere langsigtet med deres investeringer. Ikke flere discountløsninger, der kun bliver endnu dyrere med årene. Det offentlige bør gå foran og hæven barren.

Debat: Besparelser skal tage hensyn til væksten

18. May 2011

Set i lyset af den økonomiske krise og de tabte private arbejdspladser er det da også fornuftigt og nødvendigt at tøjle forbruget i den offentlige sektor. Men kommunerne bør tænke sig godt om, når de sætter gang i nedskæringerne fra år 2012.

Synspunkt: Dårlig luft koster elever to års skolegang

18. May 2011

Byggeriudvalgets Lars Ørtoft har kommenteret PISA-undersøgelsen fra december 2010 og påpeget, at meget læring går tabt pga. dårligt indeklima i klasseværelserne.

Pressemeddelelse: Manglende energimærkning er et problem

03. December 2009

Det er dybt problematisk, at kun lidt over halvdelen af landets kommuner ser ud til at overholde de lovkrav, der blev stillet til dem for mere end to år siden om, at bygninger mellem 60 og 1500 m2 skal være energimærket inden 1. juli 2009.

Pressemeddelelse: Bedre information er vejen frem...

03. December 2009

..for energirigtigt byggeri Danskerne vil gerne bygge energirigtigt og energirenovere deres hjem. Men det kræver, at de i processen bliver informeret og rådgivet bedre om bl.a. energirigtige byggematerialer, der både kan hjælpe med at nedsætte varmeregningen for danske forbrugere men også sænke CO2-udslippet.