Søgeresultat: 933 resultater

Ydelsesbeskrivelsen for: Arbejdsmiljøkoordinering, 2014

13. August 2014

FRI og DANSKE ARK har udgivet en ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsprojekter.

Bygherreforeningens kurser

29. August 2012

Bygherreforeningen tilbyder mange forskellige kurser med relevans for rådgivende ingeniører. Få et overblik over deres kurser.

Molios kurser

16. November 2012

Molio - Byggeriets videncenter udbyder mange forskellige kurser med relevans for rådgivende ingeniører.

Regeringens forslag om fradrag for istandsættelse i hjemmet

25. May 2011

FRI har sammen med DANSKE ARK bedt Folketingets Skatteudvalg præcisere, at fradragsmuligheden også gælder for rådgiverydelser, idet lovforslaget er meget uklart formuleret på dette område.

Klumme: "Billig skidt" - om forventningsafstemning i byggeriet

18. May 2011

Klumme fra Building Supply hvor Inge Ebbensgaard, FRI, slår et slag for kvalitet som tildelingskriterium i udbud.

Høringssvar: Vejl. om kvalitet, OPP og totaløkonomi i off. byggeri

30. May 2013

I høringssvaret til Bygningsstyrelsen om 'Vejledning om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri', giver FRI en markant kritik, fordi udkastet ikke formår at give vejledning til bygherren.

Høringssvar: Grøn Boligkontrakt

12. December 2013

FRI vurderer, at ordningen mangler reelt indhold og frygter, at der ikke er efterspørgsel, samt at ordningen ikke består af meget andet end markedsføring.

Portal om sygehusbyggerier i Danmark

21. June 2012

På www.godtsygehusbyggeri.dk finder du alt om de store sygehusbyggerier. Følg udviklingen, find kontaktpersoner, få overblik over mediernes dækning mv.

Folder: Bæredygtig byggeplads gennem udbudsspecifikationer

04. June 2014

InnoBYG og DTU har udarbejdet en folder, der giver forslag til udbudsspecifikationer, der kan øge bæredygtigheden på byggepladser.

Gratis adgang til tinglysningsoplysninger

26. June 2013

Du kan bl.a. finde oplysninger om en bolig er fredet, om andre har ret til at færdes på grunden, servitutter på ejendommen, og hvilke lån der er.