Søgeresultat: 393 resultater

Modelprogram for daginstitutioner

18. May 2011

Modelprogrammet har til formål at inspirere kommuner og bygherrer i arbejdet med daginstitutionsprojekter. Værktøjet kan bl.a. hjælpe med bedre indeklima, effektiv energiudnyttelse og sikring af brugernes behov.

Byggeriudvalgets initiativkatalog

18. May 2011

login

FRI præsenterede i november 2009 en overordnet klimavision for Danmark. Dette delnotat fra Byggeriudvalget understøtter FRI’s vision om, at Danmark skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 80 procent i 2050, samt at den danske infrastruktur, i form af bygningsmassen, skal gøres robust i forhold til de fremtidige konsekvenser af klimaforandringerne.

Digital kvalitetssikring

21. June 2012

Ved at bruge sin smartphone med et tilhørende program er det nu muligt at udføre kvalitetssikring og fotodokumentation nemt og hurtigt. Smartphonen kan via internetforbindelsen selv vedhæfte GPS-koordinater og billederne bliver automatisk indsat i en rapportskabelon.

IKT-bekendtgørelse marts 2011

18. May 2011

Ny revideret IKT-bekendtgørelse træder i kraft d. 1. marts. Bekendtgørelsen er mere pragmatisk med reduktion af bygherrekravene fra ti til fem.

Bolig+: Erfaringer med energineutralt etagebyggeri

18. May 2011

Bolig+ var en konkurrence om at lave et energineutralt byggeri, til en "nordjysk økonomi", med et acceptabelt indeklima, en restriktiv lokalplan og sidst men ikke mindst krav om arkitektonisk kvalitet.

Rapport om bedre indeklima i lavenergibyggeri

18. May 2011

EBST og Aalborg Universitet har analyseret indeklimaet i det eksisterende lavenergibyggeri for at lære af erfaringerne i fremtiden. For det har vist sig at indeklimaet har været taberen i jagten på energibesparelser.

Hvordan afregnes vinterforanstaltninger bedst?

29. August 2012

Hvem bærer omkostningerne til dræn, opbevaring af byggematerialer og snerydning ved byggeri i vinterperioden? Lise Haugaard-Jensen fra Alectia, der er meget aktiv i Vinterkonsulenterne har skrevet en god konkret artikel om de forhold, man som rådgiver og bygherre skal være opmærksom på ved byggeri om vinteren.

Kunne du tænke dig at blive syns- og skønsmand?

04. September 2014

FRI udmelder jævnligt skønsmænd fra vores database. For at sikre en ordentlig kvalitet af de skønserklæringer der udarbejdes, opfordrer FRI til at deltage i kurser om, hvordan man agerer som syns- og skønsmand.

TEST dine bæredygtige ideer og løsninger

01. December 2011

Alt for mange af byggeriets gode ideer til at skabe grønne løsninger når ikke ud på det kommercielle marked. Realdania vil med initiativet TEST over de næste fem år hjælpe byggeriets bæredygtige løsninger fra ide- og udviklingsplan til at slå igennem på markedet.

To rapporter om praktisk brug af Eurocodes

12. April 2012

EU-kommissionens Joint Research Center(JRC) har udgivet to rapporter om Eurocodes med tilhørende eksempler med titlerne "Bridge design" og "Seismic design of buildings".