Konference

Det gode rådgiverudbud

Udbud giver ofte anledning til diskussioner mellem tilbudsgivere og bygherrer. FRI og Danske Ark sætter fokus på, hvordan et udbud kan skrues sammen, så det bliver værdiskabende for alle parter.

FRI service

FRI kontrolplaner brand

I regi af FRI’s brandgruppe har NIRAS, Safedesign og COWI samlet deres viden til kontrolplaner for projektering og udførelse – som kan bruges af alle.

Vejledning

Skadeforebyggende Råd 2022

FRI og Tryg har i denne folder indsamlet erfaringer om skader med deraf følgende erstatningskrav. Husk at jo færre skader – jo højere anseelse af branchen!

State of the Nation

Overblik over kommunalt forbrug

FRI Lancerer i forbindelse med kommunalvalget 2021 et værktøj, der giver hurtigt og detaljeret indblik i de danske kommuners forbrug – aktuelt og historisk.

Aftaleforhold

Anmeld fravigelser af ABR

Bygherrerne fraviger ABR 18, og det vil FRI arbejde for at få standset. Vi har udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Medlemskab af FRI

FRI's regler for god rådgiverskik

FRI ønsker med reglerne for god rådgiverskik at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen.

For medlemmer

Udnyt de mange muligheder i FRI. Bliv opdateret på ny viden, netværk, værktøjer, aftaleforhold og politisk indflydelse.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.