Jobopslag

FRI søger konsulent til politisk interessevaretagelse og tal

Vil du arbejde i spændingsfeltet mellem erhvervsliv og politik og være med til at sikre fortsat vækst hos Danmarks internationale og videnstunge rådgiver- og ingeniørvirksomheder? 

State of the Nation

Værktøj til overblik over kommunalt forbrug

FRI Lancerer i forbindelse med kommunalvalget 2021 et værktøj, der giver hurtigt og detaljeret indblik i de danske kommuners forbrug – aktuelt og historisk.

Aftaleforhold

Anmeld fravigelser af ABR

Bygherrerne fraviger ABR 18, og det vil FRI arbejde for at få standset. Vi har derfor udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du hurtigt kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Kursusrække

Fra ingeniør til rådgivende ingeniør

Kursusrækken henvender sig primært til yngre og nyansatte ingeniører, der ikke – eller måske kun i begrænset omfang – har kendskab til arbejdsgangene i en rådgivende ingeniørvirksomhed. 

Medlemskab af FRI

FRI's regler for god rådgiverskik

FRI ønsker med reglerne for god rådgiverskik at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen.

For medlemmer

Udnyt de mange muligheder i FRI. Bliv opdateret på ny viden, netværk, værktøjer, aftaleforhold og politisk indflydelse.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.