Konference

FRI og Danske Arkitektvirksomheder afholder konference 31.8.

Konferencen "Bedre, hurtigere og billigere håndtering af byggebranchens tvister - er det muligt?" kaster lys på baggrunden for byggeriets mange tvister. Keynote er professor dr. jur. Frederik Waage.

Bæredygtighed

Nyt ydelsesbeskrivelsestillæg

FRI, Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen har udarbejdet et ydelsesbeskrivelsestillæg om bæredygtighed. 

FRI service

FRI kontrolplaner brand

I regi af FRI’s brandgruppe har NIRAS, Safedesign og COWI samlet deres viden til kontrolplaner for projektering og udførelse – som kan bruges af alle.

State of the Nation

Overblik over kommunalt forbrug

FRI Lancerer i forbindelse med kommunalvalget 2021 et værktøj, der giver hurtigt og detaljeret indblik i de danske kommuners forbrug – aktuelt og historisk.

Aftaleforhold

Anmeld fravigelser af ABR

Bygherrerne fraviger ABR 18, og det vil FRI arbejde for at få standset. Vi har udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Medlemskab af FRI

FRI's regler for god rådgiverskik

FRI ønsker med reglerne for god rådgiverskik at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen.

For medlemmer

Udnyt de mange muligheder i FRI. Bliv opdateret på ny viden, netværk, værktøjer, aftaleforhold og politisk indflydelse.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.