EFCA barometer

Temperaturen på de europæiske rådgivermarkeder er dalende.

Det seneste markedsbarometer fra European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) er netop udkommet og viser, at de seneste 6 måneder har været meget travle for rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i Europa.

ydelsesbeskrivelse

Nyt tillæg om bæredygtighedsydelser

Et nyt værktøj til at beskrive et bæredygtigt byggeri lander nu i den danske byggebranche.

FRI service

FRI kontrolplaner brand

I regi af FRI’s brandgruppe har NIRAS, Safedesign og COWI samlet deres viden til kontrolplaner for projektering og udførelse – som kan bruges af alle.

Aftaleforhold

Anmeld fravigelser af ABR

Bygherrerne fraviger ABR 18, og det vil FRI arbejde for at få standset. Vi har udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Medlemskab af FRI

FRI's regler for god rådgiverskik

FRI ønsker med reglerne for god rådgiverskik at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen.

For medlemmer

Udnyt de mange muligheder i FRI. Bliv opdateret på ny viden, netværk, værktøjer, aftaleforhold og politisk indflydelse.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.