Ugens leder

FRI’s tre dimensioner på bæredygtighed

Bæredygtighed er på alles læber, men hvordan får vi reelt bæredygtighed integreret i vores arbejde? Læs lederen af FRI's administrerende direktør Henrik Garver. 

Aftaleforhold

Anmeld fravigelser af ABR

Bygherrerne fraviger ABR 18, og det vil FRI arbejde for at få standset. Vi har derfor udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du hurtigt kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Pressemeddelelse

Dansk rådgiver i EFCAs bestyrelse

EFCA har ved sin generalforsamling d. 2. juni, valgt nye bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse er det glædeligt at meddele, at Søren Adamsen, markedsdirektør i COWI, er blevet medlem af EFCA’s bestyrelse.

Debatindlæg

Manglen på ingeniører har aldrig været større

FRI’s formand, Christian Listov-Saabye retter sammen med formanden for Engineer the Future i Børsen fokus på, at manglen på ingeniører i Danmark nu er så udtalt, at hele 93 % af FRI’s medlemsvirksomheder melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Identitet og stolthed

Tilslut dig FRI verdensløfter

FRI har formuleret 10 Verdensløfter, som forpligter os som rådgivende ingeniører til at efterleve, udvikle og udbrede kendskabet til verdensmålene. Du kan læse og tilslutte dig Verdensløfterne her. Du tilslutter dig som privatperson og ikke på vejene af din virksomhed.

Medlemskab af FRI

FRI's regler for god rådgiverskik

FRI ønsker med reglerne for god rådgiverskik at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen.

For medlemmer

Udnyt dine mange muligheder i FRI. Bliv opdateret på ny viden, netværk, værktøjer, aftaleforhold og politisk indflydelse.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.

Skræddersyet byggeri?
Skræddersyet byggeri?
EU domstolen har netop afsagt en dom i en sag, hvor Kommissionen fandt, at Østrig havde overtrådt udbudsreglerne ved ikke at havde udbudt et byggeri, som blev opført af en developer til brug for et 25 årigt uopsigeligt lejemål for staten.
Projekter søges til Energistyrelsens test af bygningshub i Århus
Projekter søges til Energistyrelsens test af bygningshub i Århus
Data skal integreres i nye løsninger og understøtte arbejde med energieffektivisering i bygninger og energisystemet. Derfor er det væsentligt, at adgangen til data er let og standardiseret. Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har etableret en testfacilitet i Århus og søger nye projekter.