FRI Årsmøde 2023

Ligestilling, diversitet, inklusion og Fremtidens Arbejdskraft

FRI's Årsmøde 2023 satte diversitet og fremtidens arbejdskraft på agendaen - specielt for rådgiver- og ingeniørvirksomheder. Vi kårede Årets unge FRI Rådgiver og gav et unikt indblik i energiøerne. Se eller gense det her. 

Diversitet og ligestilling

Strategi inden for Ligestilling, diversitet og inklusion

FRI’s Forum for diversitet og ligestilling har udarbejdet et inspirationskatalog til udarbejdelse af en virksomhedsstrategi inden for ligestilling, diversitet og inklusion. Ud over de gode råd oplistes en række henvisninger til inspiration til videre læsning.

FRI pressemeddelelse

Danske rådgivere i historisk medarbejdervækst

Nye tal for de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder viser en branche i vokseværk trods stadige rekrutteringsudfordringer.

Aftaleforhold

Anmeld fravigelser af ABR

Bygherrerne fraviger ABR 18, og det vil FRI arbejde for at få standset. Vi har udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Medlemskab af FRI

FRI's regler for god rådgiverskik

FRI ønsker med reglerne for god rådgiverskik at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen.

For medlemmer

Udnyt de mange muligheder i FRI. Bliv opdateret på ny viden, netværk, værktøjer, aftaleforhold og politisk indflydelse.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.